ประกาศหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง โครงการอบรมวิชาการผ่านการเรียนการสอนออนไลน์ 2562

ประกาศหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง โครงการอบรมวิชาการผ่านการเรียนการสอนออนไลน์ จำนวน 5 หัวข้อ สำหรับนักกายภาพบำบัด โดยความร่วมมือคณะกายภาพบำบัด มศว กับทีมคณาจารย์จากประเทศอเมริกาที่ทำการสอนในหลักสูตร transitional Doctor of Physical Therapy (tDPT)

สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่บัดนี้! ลงทะเบียนได้ที่นี่ (click) >> https://goo.gl/forms/nhYovMFxEmuyM4I72

เริ่มอบรม กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2562

Date: 
Tuesday, November 20, 2018