บรรยากาศการเรียนวิชาการรักษาด้วยการเคลื่อนไหวและการออกกำลังกาย "โยคะ"

[ My class ] บรรยากาศการเรียนวิชาการรักษาด้วยการเคลื่อนไหวและการออกกำลังกาย "โยคะ" ของนิสิตสาขากายภาพบำบัดปีที่ 4 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สาลี่ สุภาภรณ์ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศึกษา มศว เป็นอาจารย์พิเศษในครั้งนี้ี

Date: 
Thursday, October 11, 2018