ขอเชิญนักกายภาพบำบัดผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมวิชาการผ่านการเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับนักกายภาพบำบัด

คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการอบรมวิชาการผ่านการเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับนักกายภาพบำบัด จำนวน 5 หัวข้อ ได้แก่
1.ปฐมเหตุของความเจ็บปวดสำหรับการรักษาทางกายภาพบำบัด (A primer on pain for practicing physical therapy) ค่าลงทะเบียน 15,000 บาท
2.กลยุทธ์ผู้นำในการสร้างนวัตกรรมด้านการบริการทางกายภาพบำบัด(Leadership strategy to develop innovative physical therapy practice) ค่าลงทะเบียน 15,000 บาท
3.ภาพถ่ายทางการแพทย์ในการฟื้นฟูสมรรถภาพ(Medical Imaging in Rehabilitation) ค่าลงทะเบียน 15,000 บาท
4.การคัดกรองความผิดปกติทางการแพทย์สำหรับกายภาพบำบัด (Screening of medical disorder for physical therapy) ค่าลงทะเบียน 15,000 บาท
5.นวัตกรรมทางกายภาพบำบัด (Innovation in physical therapy: implementing value based system change in rehabilitation) ค่าลงทะเบียน 8,000 บาท
โดยความร่วมมือกับทีมคณาจารย์จากประเทศอเมริกาที่ทำการสอนในหลักสูตร transitional Doctor of Physical Therapy (tDPT)

เริ่มอบรม กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2562

สำรองที่นั่งได้แล้ววันนี้ ลงทะเบียนได้ที่นี่ (click) >> https://goo.gl/forms/nhYovMFxEmuyM4I72

Date: 
Wednesday, October 10, 2018