ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "ไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561" ในวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561

ขอเชิญคณาจารย์ และนิสิตคณะกายภาพบำบัด มศว
เข้าร่วมโครงการ "ไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561"
ในวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561
ณ ห้องประชุมใหญ่ เวลา 12.30 -14.00 น.

กำหนดการ
12.30 - 12.55 น. ลงทะเบียน
13.00 - 13.30 น. พิธีเปิดโดยคณบดี และพิธีมอบพานดอกไม้ ธูปเทียนแด่ผู้บริหาร และคณาจารย์
13.30 - 13.40 น. พิธีมอบทุนการศึกษา และประกาศเกียรติคุณนิสิตที่มีผลงานดีเด่น
13.40 - 13.50 น. ผู้แทนนิสิตปี 4 กล่าวแสดงกตเวทิตาคุณแด่คณาจารย์
13.50 - 13.55 น. มอบพวงมาลัยแด่คณาจารย์

Date: 
Tuesday, October 9, 2018