บรรยากาศการเรียนวิชาการออกกำลังกายเพื่อการรักษา "พิลาทีส"

My class บรรยากาศการเรียนวิชาการออกกำลังกายเพื่อการรักษา "พิลาทีส" ของนิสิตกายภาพบำบัดปีที่ 4 โดยมีศิษย์เก่าสาขากายภาพบำบัด มศว พี่เกว สิรภัทร เรืองมณี PT SWU รุ่น 18 และพี่ลูกหว้า ภัทราพร เอี่ยมอุดม PT SWU 20 เป็นอาจารย์พิเศษในครั้งนี้
ขอบคุณภาพจาก Facebook : Krukealpilates

Date: 
Monday, October 8, 2018