โครงการพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะกายภาพบำบัด ประจำปี 2561 ครบรอบ 25 ปี

วันที่ 31 สิงหาคม 2561 คณะกายภาพบำบัดจัดโครงการพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะกายภาพบำบัด ประจำปี 2561 ครบรอบ 25 ปี นำโดย รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข คณบดีคณะกายภาพบำบัด เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร และกล่าวรำลึกคณะกายภาพบำบัดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ต่อด้วยพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติด้านวิจัยให้กับอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ คณะกายภาพบำบัด ขอขอบพระคุณทุกคณะ ทุกหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะกายภาพบำบัดประจำปี 2561 ไว้ ณ ที่นี้

Date: 
Friday, August 31, 2018