โครงการ"สำนึกรู้คุณค่ากตเวทิตาคุณ ประจำปี 2561"

คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการ"สำนึกรู้คุณค่ากตเวทิตาคุณ ประจำปี 2561" เพื่อรำลึกถึงพระคุณอาจารย์ใหญ่ผู้อุทิศร่างกายเป็นวิทยาทานแก่การศึกษา โดยมีพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับอาจารย์ใหญ่ เมื่อวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ (233) และ ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ คณะกายภาพบำบัด มศว

Date: 
Monday, August 27, 2018