ขอเชิญ เข้าร่วมโครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปีการศึกษา 2561

ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะกายภาพบำบัด เข้าร่วมโครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปีการศึกษา 2561

ในวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 12.50-16.30 น.

ณ ห้องประชุมใหญ่ 233 และอาคารคณะกายภาพบำบัด วิทยากรโดย อ.ดร.สุรศักดิ์ อยู่ยงสะถิต และ อ.ดร.พิมลพร เชาวน์ไวพจน์

Date: 
Wednesday, August 15, 2018