ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "สำนึกรู้คุณค่ากตเวทิตาคุณ ประจำปี 2561"

คณะกายภาพบำบัด มศว ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นิสิต และญาติผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา(ท่านอาจารย์ใหญ่)
เข้าร่วมโครงการ "สำนึกรู้คุณค่ากตเวทิตาคุณ ประจำปี 2561" เพื่อรำลึกถึงพระคุณอาจารย์ใหญ่ผู้อุทิศร่างกาย เป็นวิทยาทานแก่การศึกษา
ในวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-13.00 น. ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์) จ.นครนายก

แผนที่การเดินทางไปยังคณะกายภาพบำบัด มศว (click) :::: https://goo.gl/maps/M6T2WkzytqR2

Date: 
Tuesday, August 14, 2018