โครงการพัฒนารูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจสุขภาพ หัวข้อ “คุมน้ำหนัก สนุก สุขภาพดี ง่ายนิดเดียว” (โครงการนำร่องบุคลากร)

คณะกายภาพบำบัด จัดโครงการพัฒนารูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจสุขภาพ หัวข้อ “คุมน้ำหนัก สนุก สุขภาพดี ง่ายนิดเดียว” (โครงการนำร่องบุคลากร) เมื่อวันที่ 31 ก.ค.2561 มีการบรรยายหัวข้อ หลักโภชนาการสำหรับลดน้ำหนักหรือควบคุมน้ำหนักให้อยู่ วิทยากรโดย อ.ยุพารัตน์ ม่วงเขาแดง และวันที่ 6 ส.ค.– 8 ต.ค. 2561 ปฏิบัติการออกกำลังกาย วันละ 30 - 60 นาที 3 วันต่อสัปดาห์ ในเวลา 16.30-17.30 น.วิทยากรโดย อ.สุวัฒน์ จิตรดำรง ณ ห้อง 308 คณะกายภาพบำบัด มศว

Date: 
Tuesday, July 31, 2018