คณะนักศึกษาและอาจารย์จาก Singapore Institute of Technology ประเทศสิงคโปร์ เดินทางเยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด มศว

มื่อวันที่ 23-26 กรกฎาคม 2561 คณะนักศึกษาและอาจารย์จาก Singapore Institute of Technology ประเทศสิงคโปร์ เดินทางเยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด มศว (องครักษ์) งานเวชศาสตร์และฟื้นฟู โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ ร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับกรณีศึกษาในผู้ป่วยที่มีปัญหาทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ และคลินิกกายภาพบำบัด ประสานมิตร

Date: 
Thursday, July 26, 2018