ขอเชิญบุคลากรคณะกายภาพบำบัด มศว เข้าร่วมโครงการพัฒนารูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจสุขภาพ หัวข้อ “คุมน้ำหนัก สนุก สุขภาพดี ง่ายนิดเดียว”

ขอเชิญบุคลากรคณะกายภาพบำบัด มศว เข้าร่วมโครงการพัฒนารูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจสุขภาพ หัวข้อ “คุมน้ำหนัก สนุก สุขภาพดี ง่ายนิดเดียว”
ในวันที่ 31 ก.ค. (บรรยาย) และวันที่ 6 ส.ค.– 8 ต.ค. 2561 (ปฏิบัติการ : ออกกำลังกาย วันละ 30-60 นาที 3 วันต่อสัปดาห์ ในเวลา 16.30-17.30 น.)
ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://goo.gl/forms/COCSixaQ4zPge6jX2

ดูกำหนดการและราละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่าง

Date: 
Monday, July 16, 2018