ประชาสัมพันธ์ปฏิทินทุนวิจัยปี 2561-2562

ขอเชิญคณาจารย์คณะกายภาพบำบัดทุกท่านร่วมกันขอทุน
สำหรับรายละเอียดทุน สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่Link
1. http://research.swu.ac.th/index.php?option=scholarships_in
2. https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2168
3. https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=2093
4. https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2165
5. http://www.nrct.go.th/NewsSection/tabid/78/ctl/ArticleView/mid/388/artic...
6-9. http://academics.trf.or.th/
10. https://www.trf.or.th/trf-grants-and-funding-announcement/rri/12319-rri-...

Date: 
Thursday, July 5, 2018