ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Behavioral and cognitive management in children with motor disability"

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Behavioral and cognitive management in children with motor disability"
ระหว่างวันที่ 5 - 6 กรกฎาคม 2561 ณ คลินิกกายภาพบำบัด มศว ชั้น 6 อาคาร ศ.มล.ปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)

ดูรายชื่อได้ที่ไฟล์แนบด้านล่าง

Date: 
Monday, July 2, 2018