ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2561

ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561
ณ วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

หมายเหตุ : สามารถดูกำหนดการได้ที่ไฟล์แนบค่ะ

Date: 
Wednesday, June 20, 2018