รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานรายวัน สังกัดคลินิกกายภาพบำบัด ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด

คณะกายภาพบำบัด มศว รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานรายวัน สังกัดคลินิกกายภาพบำบัด ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด สังกัดคลินิกกายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 1-15 มิถุนายน 2561 ในวันและเวลาทำการ (08.30-16.30 น.) ณ คลินิกกายภาพบำบัด ชั้น 6 อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โทร 02-649-5000 ต่อ 12501

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์แนบด้านล่าง

Date: 
Tuesday, June 12, 2018