ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมวิชาการ เรื่อง Diagnosis and exercise intervention for people with mild cognitive impairment (MCI) and dementia

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมวิชาการ เรื่อง Diagnosis and exercise intervention for people with mild cognitive impairment (MCI) and dementia วันที่ 14-15 มิ.ย. 2561
ณ คลินิกกายภาพบำบัด มศว ประสานมิตร วิทยากรโดย Prof. Marco Pang

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ไฟล์แนบด้านล่าง

Date: 
Friday, June 8, 2018