โครงการครอบครัวสุขภาพดี ชุมชนมีสุข ปีที่ 3

คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการครอบครัวสุขภาพดี ชุมชนมีสุข ปีที่ 3 ให้กับชมรมผู้สูงอายุ อบต.คลองใหญ่ จ.นครนายก เพื่อดำเนินกิจกรรมของชมรม โดยมีกิจกรรมทบทวนความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกายป้องกันและบรรเทาอาการข้อเข่าเสื่อม โภชนาการอาหารโดยใช้วัตถุดิบที่หาได้ในพื้นที่ชุมชน การทำลูกประคบสมุนไพร การทำขี้ผึ้งนวดอโรมา และการทำสบู่สมุนไพร ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนี้ทำให้ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ ได้นำความรู้กลับไปดูแลตนเอง และครอบครัว
ให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้น

Date: 
Thursday, May 31, 2018