ยกเลิกการจัดโครงการอบรมเชิงสัมมนาเรื่อง "กายภาพบำบัด: การบริหารเชิงรุก" ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561

คณะกายภาพบำบัด มศว ขอแจ้งยกเลิกการจัดโครงการอบรมเชิงสัมมนาเรื่อง "กายภาพบำบัด: การบริหารเชิงรุก" ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561
ขออภัยในความไม่สะดวก

***สมัครเข้าร่วมอบรมโครงการอื่น ๆ ของ คณะกายภาพบำบัด มศว
ได้ที่ http://healthsci.swu.ac.th/training/training

Date: 
Monday, May 21, 2018