ขอเชิญคณาจารย์ และนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะกายภาพบำบัดเข้าร่วม "โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560"

ขอเชิญคณาจารย์ และนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะกายภาพบำบัดเข้าร่วม "โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560" ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ 233 คณะกายภาพบำบัด
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ดูกำหนดการได้ที่ไฟล์แนบด้านล่าง

Date: 
Wednesday, May 9, 2018