ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Scoliosis exercise for physical therapy practice"

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Scoliosis exercise for physical therapy practice"
ช่วงที่ 1 วันที่ 24 เมษายน 2561
ช่วงที่ 2 25-26 เมษายน 2561
สามารถดูรายชื่อของท่านได้ที่ไฟล์แนบด้านล่าง

"โปรดเตรียมเสื้อที่สามารถเปิดด้านหลังได้ และผู้เข้าอบรมเพศหญิงโปรดเตรียม Sport Bra มาด้วยเพื่อความสะดวกในการฝึกปฏิบัติ"

Date: 
Monday, April 23, 2018