ประชาสัมพันธ์การเตรียมตัวสำหรับผู้สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Scoliosis exercise for physical therapy practice"

ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้สมัครเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Scoliosis exercise for physical therapy practice" วันที่ 24-26 เมษายน 2561 "โปรดเตรียมเสื้อที่สามารถเปิดด้านหลังได้ และผู้เข้าอบรมเพศหญิงโปรดเตรียม Sport Bra มาด้วยเพื่อความสะดวกในการฝึกปฏิบัติ"

Date: 
Friday, April 20, 2018