ขอเชิญเข้าร่วมโครงการคณะกายภาพบำบัดร่วมมหกรรมมหาสงกรานต์ : ประเพณีไทยสืบสานวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2561

ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะกายภาพบำบัด เข้าร่วมโครงการคณะกายภาพบำบัดร่วมมหกรรมมหาสงกรานต์ : ประเพณีไทยสืบสานวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2561
ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 ณ คณะกายภาพบำบัด และ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

Date: 
Thursday, April 19, 2018