ขอเชิญนิสิตคณะกายภาพบำบัดทุกชั้นปี เข้าร่วมโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต

ขอเชิญนิสิตคณะกายภาพบำบัดทุกชั้นปี เข้าร่วมโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต ณ ห้องประชุมใหญ่ 233
วันที่ 20 เม.ย. 2561 เวลา 12.30-13.30 น. ฟังบรรยาย หัวข้อ "แรงบันดาลใจสำหรับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ"
วันที่ 24 เม.ย. 2561 เวลา 12.30-13.30 น. ชมการประกวดร้องเพลงสากล

Date: 
Wednesday, April 18, 2018