ประกาศคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง

ประกาศคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Scoliosis exercise for physical therapy practice" วันที่ 24 เมษายน 2561 (เฉพาะ CI) 6.8 คะแนน
และ 25-26 เมษายน 2561 (เฉพาะศิษย์เก่า และนักกายภาพบำบัดทั่วไป) 13.3 คะแนน
วิทยากรโดย Dagmar Pavluํ (Assoc.Prof. of Charles University,Faculty of Physical Education and Sport, Dept, of Physiotherapy Czech Republic)
สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการโดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://healthsci.swu.ac.th/node/562

Date: 
Monday, April 2, 2018