ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Application of taping techniques and management for Knee pain” ช่วงที่ 1 (27 มีนาคม 2561) และ ช่วงที่ 2 (28-29 มีนาคม 2561)

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Application of taping techniques and management for Knee pain”
ช่วงที่ 1 (27 มีนาคม 2561) และ ช่วงที่ 2 (28-29 มีนาคม 2561)

[ การเตรียมตัวและลงทะเบียน ]
-ท่านสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 08.00 - 08.30 น.
-ขอให้ผู้เข้าอบรมเตรียมกางเกงขาสั้นรัดรูปมาด้วย เพื่อความสะดวกในการฝึกปฏิบัติ
-อุณหภูมิภายในห้องอบรมค่อนข้างเย็น ขอให้เตรียมเสื้อกันหนาวมาด้วย

สามารถตรวจสอบรายชื่อของท่านได้ที่ไฟล์แนบด้านล่าง

Date: 
Wednesday, March 21, 2018