ผลของความตึงตัวของกล้ามเนื้อหน้าอกมัดเล็กต่อภาวะห่อไหล่และความตึงตัวของเส้นประสาทอัลน่า (Effect of Pectoralis Minor Tightness on Rounded Shoulder and Ulnar Nerve Tension)

ชื่อผู้วิจัย: 
ผศ.ดร.นิตยา วิริยะธารากิจ
Category: 
กายภาพบำบัด
Topic: 
ผลของความตึงตัวของกล้ามเนื้อหน้าอกมัดเล็กต่อภาวะห่อไหล่และความตึงตัวของเส้นประสาทอัลน่า (Effect of Pectoralis Minor Tightness on Rounded Shoulder and Ulnar Nerve Tension)
Abstract: 
ความตึงตัวของกล้ามเนื้อหน้าอกมัดเล็กที่มากเกินไปส่งผลให้สะบักมีการเคลื่อนและหมุนมาทางด้าน หน้า ส่งผลให้เกิดการแคบลงของช่องว่างที่อยู่ใต้กล้ามเนื้อมัดอีกทางยังเพิ่มแรงกดทับต่อเส้นประสาท ทําให้ เส้นประสาทมีความตึงตัวมากขึ้น
Year Published: 
2560