ขอเชิญนักกายภาพบำบัดที่เป็น CI ของคณะกายภาพบำบัด เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Application of taping techniques and management for Knee pain”

[เปิดรับสมัคร]
คณะกายภาพบำบัด มศว กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Application of taping techniques and management for Knee pain”
ในวันที่ 27 มีนาคม 2561 ณ คลินิกกายภาพบำบัด มศว ประสานมิตร

****รับเฉพาะ CI สถานที่ละ 1 ท่านเท่านั้น รับจำกัด 20 ท่าน (ไม่มีค่าลงทะเบียน) *******

****ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/forms/6pgiYY5Gkq1DTHKJ2

สอบถามเพิ่มเติมโทร คุณขนิษฐา 08-3237-8627 (ในวันและเวลาทำการ) หรือ Facebook : คณะกายภาพบำบัด มศว
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์แนบด้านล่าง

Date: 
Friday, March 9, 2018