ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งที่ 1 อาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 1422 และ (1) 7 - 1424 สังกัดสาขาการส่งเสริมสุขภาพ คณะกายภาพบำบัด ตำแหน่งที่ 2 อาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 1425 สังกัดสาขากายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ตำแหน่งที่ 1 อาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 1422 และ (1) 7 - 1424 สังกัดสาขาการส่งเสริมสุขภาพ คณะกายภาพบำบัด
ตำแหน่งที่ 2 อาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 1425 สังกัดสาขากายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด
ดูรายละเอียดได้ที่ไฟล์แนบ ด้านล่าง

Date: 
Tuesday, March 6, 2018 to Friday, March 9, 2018