ประกาศคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Diagnosis and exercise intervention for people with mild cognitive impairment (MCI) and dementia"

ประกาศคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Diagnosis and exercise intervention for people with mild cognitive impairment (MCI) and dementia" วันที่ 14 -15 มิ.ย.2561
หน่วยคะแนนที่ได้รับ : 12 คะแนน

Date: 
Wednesday, February 28, 2018