[ เปิดรับสมัครสำหรับนักกายภาพบำบัดที่เป็น CI ] โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Scoliosis exercise for physical therapy practice”

คณะกายภาพบำบัดเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Scoliosis exercise for physical therapy practice” (สำหรับนักกายภาพบำบัดที่เป็น CI) หัวข้อ “Exercise concept for scoliosis”
วิทยากรโดย Assoc. Prof. Dagmar Pavlu, PhD. จาก Department of Physiotherapy, Faculty of Physical Education and Sport, Charles University, Czech Republic
วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ คลินิกกายภาพบำบัด มศว ชั้น 6 อาคารบริการ : ศ.มล.ปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)

**รับเฉพาะนักกายภาพบำบัดที่เป็น Clinical Instructor (CI) ของคณะกายภาพบำบัด มศว จำนวน 10 ท่าน โดยไม่คิดค่าลงทะเบียน

**ลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วมอบรมได้ที่ https://goo.gl/forms/XVkWEKDzdhHGovU82
**สมัครลงทะเบียนภายในวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561

**ตรวจสอบรายชื่ออย่างไม่เป็นทางการได้ที่ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xtVDDKClh2Vg5zbEQx0JwDYhR_q07fV3...

**สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดโครงการได้ที่ไฟล์แนบด้านล่าง

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณขนิษฐา โทร 08-3237-8627 (ในวันและเวลาทำการ)

Date: 
Wednesday, February 28, 2018