เปิดรับสมัครโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Scoliosis exercise for physical therapy practice” (สำหรับนักกายภาพบำบัดทั่วไป)

คณะกายภาพบำบัดเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Scoliosis exercise for physical therapy practice” (สำหรับนักกายภาพบำบัดทั่วไป) วิทยากรโดย Assoc. Prof. Dagmar Pavlu, PhD.
จาก Department of Physiotherapy, Faculty of Physical Education and Sport, Charles University, Czech Republic
ระหว่างวันที่ 25 - 26 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องอัญมณี โรงแรมบางกอกเซนเตอร์ กรุงเทพมหานคร

**นักกายภาพบำบัดที่เป็นศิษย์เก่า นักกายภาพบำบัด และอาจารย์จากสถาบันต่างๆ จากหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน 80 คน
**ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท (ไม่รวมค่าที่พัก)

**ลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วมอบรมได้ที่ https://goo.gl/forms/9jfz6NXDspEAauUn1
**สมัครลงทะเบียนพร้อมส่งสำเนาใบโอนเงินค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561

**ตรวจสอบรายชื่ออย่างไม่เป็นทางการได้ที่ https://docs.google.com/spreadsheets/d/10YN1oQv9BiP63diyDOBIgEjfHWDN_up_...

หากต้องการจองห้องพักที่ โรงแรมบางกอกเซนเตอร์ กรุงเทพฯ ขอให้ติดต่อจองห้องพักด้วยตัวของท่านเอง
ราคาห้องเดี่ยว 1,400 บาท ราคาห้องคู่ 1,400 บาท
โดยติดต่อคุณชาลินี ทุมประเสน ผู้จัดการฝ่ายขาย โทรศัพท์ 08 1620 7296

สมารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดโครงการได้ที่ไฟล์แนบด้านล่าง

หมายเหตุ : ผู้ที่ลงทะเบียนสำรองที่นั่งไว้แล้ว ทางคณะฯจะส่ง E-mail ตอบกลับไปให้ท่านยืนยันการเข้าร่วมโครงการอีกครั้ง
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณขนิษฐา โทร 08-3237-8627 (ในวันและเวลาทำการ)

Date: 
Tuesday, February 27, 2018