ขอเชิญนักกายภาพบำบัด เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Diagnosis and exercise intervention for people with mild cognitive impairment (MCI) and dementia"

( เปิดรับสมัคร )
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอเชิญนักกายภาพบำบัด เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Diagnosis and exercise intervention for people with mild cognitive impairment (MCI) and dementia"
ในวันที่ 14 - 15 มิถุนายน 2561วิทยากรโดย Prof. Marco Pang จาก Department of Rehabilitation Science, Hong Kong Polytechnic University ณ คลินิกกายภาพบำบัด มศว (ประสานมิตร)
มีคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง

อัตราค่าลงทะเบียน
ศิษย์เก่า 4,000 บาท รับ 10 คน
นักกายภาพบำบัดทั่วไป 4,300 บาท รับ 30 คน

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่
-นักกายภาพบำบัดทั่วไป https://goo.gl/forms/lkOYx4AElLXRUD7Y2
-ศิษย์เก่า https://goo.gl/forms/3g5xWbD3qgWIBuhe2
ดูรายละเอียดโครงการได้ที่ไฟล์แนบด้านล่าง

Date: 
Friday, February 2, 2018