คณะกายภาพบำบัด มศว กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Diagnosis and exercise intervention for people with mild cognitive impairment (MCI) and dementia"

คณะกายภาพบำบัด มศว กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Diagnosis and exercise intervention for people with mild cognitive impairment (MCI) and dementia"
ระหว่างวันที่ 14 - 15 มิถุนายน 2561

วิทยากรโดย Prof. Marco Pang
จาก Department of Rehabilitation Science, Hong Kong Polytechnic University

ค่าลงทะเบียน
ศิษย์เก่า 4,000 บาท
นักกายภาพบำบัดทั่วไป 4,300 บาท

มีคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง
ยังไม่เปิดรับสมัคร

ติดตามการรับสมัครและรายละเอียดโครงการได้ที่ Facebook : คณะกายภาพบำบัด มศว หรือ http://healthsci.swu.ac.th/

Date: 
Friday, February 2, 2018