ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Clinical exercise testing and prescription for cardiorespiratory rehabilitation” ระหว่างวันที่ 29 - 31 มกราคม 2561 ณ โรงแรมบางกอกเซนเตอร์ กรุงเทพฯ

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Clinical exercise testing and prescription for cardiorespiratory rehabilitation”
ระหว่างวันที่ 29 - 31 มกราคม 2561 ณ โรงแรมบางกอกเซนเตอร์ กรุงเทพฯ

********ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ไฟล์แนบ ด้านล่าง *********

เปิดรับสมัครเพิ่มเติม สำหรับนักกายภาพบำบัดทั่วไป โดยผู้สมัครขอให้ชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 25 มกราคม 2561 ก่อน เวลา 16.30 น. เท่านั้น
และจะประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมเพิ่มเติมประกาศรายชื่อ ในวันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/forms/FyFLminRvHQvtcLm1

Date: 
Tuesday, January 23, 2018