ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Application of taping techniques and management for Knee pain”

[เปิดรับสมัคร]
คณะกายภาพบำบัด มศว กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Application of taping techniques and management for Knee pain”
ระหว่างวันที่28 - 29 มีนาคม 2561 ณ คลินิกกายภาพบำบัด มศว ประสานมิตร

ค่าลงทะเบียน
ศิษย์เก่า หรือ นักกายภาพบำบัดทั่วไป 3,500 บาท
รับจำนวน 40 ท่าน

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่
https://goo.gl/forms/jJm0xPnDcq3t2Azv2

ตรวจสอบรายชื่อ อย่างไม่เป็นทางการได้ที่
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hmWVPMxbFIMnIwhnd03jG_It6-050zAc...

สอบถามเพิ่มเติมโทร คุณขนิษฐา 08-3237-8627 (ในวันและเวลาทำการ) หรือ Facebook : คณะกายภาพบำบัด มศว
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์แนบด้านล่าง

*กรุณานำเสื้อกันหนาวมาด้วยเนื่องจาก อุณหภูมิภายในห้องอบรมสัมมนาค่อนข้างเย็น

Date: 
Tuesday, January 16, 2018