คณะกายภาพบำบัด มศว กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Appliacation of taping techniques and management for knee pain" ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2561

[โครงการอบรม บริการวิชาการสำหรับนักกายภาพบำบัด]
คณะกายภาพบำบัด มศว กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Appliacation of taping techniques and management for knee pain" ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2561 ณ คลินิกกายภาพบำบัด มศว (ประสานมิตร) วิทยากรโดย อาจารย์ประจำสาขากายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มศว

**ค่าลงทะเบียน : ศิษย์เก่า และนักกายภาพบำบัดทั่วไป 3,500 บาท
**มีคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง
*****ยังไม่เปิดรับสมัคร*****

**สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณขนิษฐา โทร 08-3237-8627 (ในวันและเวลาทำการ)

Date: 
Friday, December 15, 2017