โครงการปีใหม่สายสัมพันธ์ มศว 2561 (กิจกรรมแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์)

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 บุคลากรสำนักงานคณบดี และอาจารย์คณะกายภาพบำบัด ได้เข้าร่วมโครงการปีใหม่สายสัมพันธ์ มศว 2561 (กิจกรรมแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์) ซึ่งปีนี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก
เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และเป็นกิจกรรมที่สร้างสีสัน สร้างความสนุกสนาน ให้กับบุคลากรเป็นอย่างยิ่ง

Date: 
Tuesday, December 19, 2017