โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จ.อุดรธานี เข้าเยี่ยมชม และรับฟังบรรยายแนะแนวการศึกษาต่อ ของคณะกายภาพบำบัด

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีราชินูทิศ จ.อุดรธานี เข้าเยี่ยมชม และรับฟังบรรยายแนะแนวการศึกษาต่อ ของคณะกายภาพบำบัด

Date: 
Wednesday, December 13, 2017