คณะกายภาพบำบัด มศว ขอเชิญศิษย์เก่า (บัณฑิตปีการศึกษา 2559) เข้าร่วมโครงการสัมมนาประสบการณ์วิชาชีพศิษย์เก่า

คณะกายภาพบำบัด มศว ขอเชิญศิษย์เก่า(บัณฑิตปีการศึกษา 2559) เข้าร่วมโครงการสัมมนาประสบการณ์วิชาชีพศิษย์เก่า
ในวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560 ณ ห้อง 321 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ดูกำหนดการได้ที่ไฟล์แนบด้านล่าง

Date: 
Thursday, December 14, 2017