ขอเชิญนักกายภาพบำบัด เข้าร่วมโครงการอบรมวิชาการระยะยาว ผ่านการเรียนการสอนระบบออนไลน์

คณะกายภาพบำบัด มศว กำหนดจัดโครงการอบรมวิชาการระยะยาวเพื่อพัฒนานักกายภาพบำบัดให้มีความรู้ที่ทันสมัยเทียบเท่ากับรายวิชาในหลักสูตร “DPT” (Doctor of Physical Therapy) ของประเทศอเมริกา (Online course)
หัวข้อเรื่อง
1.การคัดกรองความผิดปกติทางการแพทย์สำหรับกายภาพบำบัด (Screening of medical Disorders for physical therapy) ค่าลงทะเบียน 15,000 บาท
2.นวัตกรรมทางกายภาพบำบัด (Innovation: value based rehabilitation) ค่าลงทะเบียน 8,000 บาท
เริ่มเรียน 29 มกราคม 2561 – 11พฤษภาคม 2561

**สอนโดยคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงจากอเมริกา ผู้แต่งตำราดังทางกายภาพบำบัด สอนเป็นภาษาอังกฤษ มีสัมมนาภาษาไทยโดยคณาจารย์คณะกายภาพบำบัด มศว

จุดเด่น
- เรียนแบบ online โดยไม่ต้องหยุดงานมาเรียน
- สามารถเรียนเมื่อไหร่ก็ได้ตามเวลาว่างของตนเอง(มีเวลาเรียนสบายๆให้จบภายใน 3 เดือน)
- นำมานับเป็นรายวิชาในหลักสูตรปริญญาโท กายภาพบำบัดทางคลินิก มศว ได้
- มีคะแนนการศึกษาต่อเนื่องของสภากายภาพบำบัด (PTCEU)

******ลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่ https://goo.gl/forms/jAfUvdbroWpydIi12

สอบถามเพิ่มเติมโทร คุณขนิษฐา 08-3237-8627 (ในวันและเวลาทำการ)
รายละเอียดโครงการสามารถ Download ได้ที่ไฟล์แนบด้านล่าง

Date: 
Wednesday, November 22, 2017