เปิดสำรองที่นั่ง โครงการอบรมวิชาการระยะยาวเพื่อพัฒนานักกายภาพบำบัดให้มีความรู้ที่ทันสมัยเทียบเท่ากับรายวิชาในหลักสูตร “DPT” (Doctor of Physical Therapy) ของประเทศอเมริกา (Online course)

คณะกายภาพบำบัด มศว กำหนดจัดโครงการอบรมวิชาการระยะยาวเพื่อพัฒนานักกายภาพบำบัดให้มีความรู้ที่ทันสมัยเทียบเท่ากับรายวิชาในหลักสูตร “DPT” (Doctor of Physical Therapy) ของประเทศอเมริกา (Online course)

หัวข้อเรื่อง
1.การคัดกรองภาวะบกพร่องทางการแพทย์สำหรับกายภาพบำบัด (Screening of medical Disorders for physical therapy) ค่าลงทะเบียน 15,000 บาท
2.นวัตกรรมทางกายภาพบำบัด (Innovation: value based rehabilitation) ค่าลงทะเบียน 8,000 บาท
#เริ่มเรียน 29 มกราคม 2561 – 11พฤษภาคม 2561

**สอนโดยคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงจากอเมริกา ผู้แต่งตำราดังทางกายภาพบำบัด สอนเป็นภาษาอังกฤษ มีสัมมนาภาษาไทยโดยคณาจารย์คณะกายภาพบำบัด มศว

**จุดเด่น
- เรียนแบบ online โดยไม่ต้องหยุดงานมาเรียน
- สามารถเรียนเมื่อไหร่ก็ได้ตามเวลาว่างของตนเอง (มีเวลาเรียนสบายๆให้จบภายใน 3 เดือน)
- นำมานับเป็นรายวิชาในหลักสูตรปริญญาโท กายภาพบำบัดทางคลินิก มศว ได้
- มีคะแนนการศึกษาต่อเนื่องของสภากายภาพบำบัด (PTCEU)

โปรดติดตามการรับสมัคร และรายละเอียดเพิ่มเติมที่ FB :คณะกายภาพบำบัด มศว
สอบถามเพิ่มเติมโทร คุณขนิษฐา 08-3237-8627 (ในวันและเวลาทำการ)

Date: 
Thursday, November 16, 2017