ขอเชิญนักกายภาพบำบัด เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Clinical exercise testing and prescription for cardiorespiratory rehabilitation”

[โครงการอบรม บริการวิชาการสำหรับนักกายภาพบำบัด]
คณะกายภาพบำบัด มศว กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Clinical exercise testing and prescription
for cardiorespiratory rehabilitation” ระหว่างวันที่ 29 - 31 มกราคม 2561 ณ โรงแรมบางกอกเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ (ติด MRTหัวลำโพง)

ค่าลงทะเบียน
นักกายภาพบำบัดทั่วไป 5,800 บาท
ศิษย์เก่า หรือ CI 4,800 บาท

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่
นักกายภาพบำบัดและอาจารย์จากสถาบันต่าง ๆ https://goo.gl/forms/j8fQbCXoesvwGxX13
ศิษย์เก่าคณะกายภาพบำบัด มศว https://goo.gl/forms/NQmdRlAyizcEBHtU2

สอบถามเพิ่มเติมโทร คุณขนิษฐา 08-3237-8627 (ในวันและเวลาทำการ) หรือ Facebook : คณะกายภาพบำบัด มศว
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์แนบด้านล่าง

Date: 
Thursday, November 23, 2017