การเปลี่ยนแปลงของตัวแปรการเดินขณะเดินบนลู่วิ่งที่ความเร็วตามถนัดระหว่างมีและไม่มีการค้นหาเพลงตามคำบอก

ชื่อผู้วิจัย: 
อาจารย์ ดร.ทิพวัลย์ มีแต้ม
Category: 
กายภาพบำบัด
Abstract: 
Background: Using a smartphone while walking has been reported to effect gait speed, gait stability and efficiency of using smartphone performance. These effects were mostly reported during overground walking however their effects during treadmill walking with constant subject’s preferred speed have not been studied yet.
Year Published: 
2560