ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง New directions and considerations in neurorehabilitation ระหว่างวันที่ 28-29 พ.ย. 2560

คณะกายภาพบำบัด มศว ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง New directions and considerations in neurorehabilitation
(หัวข้อเดียวกับที่จะจัดให้ American Physical Therapy Association (APTA) ปีหน้า)ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2560 ณ คลินิกกายภาพบำบัด มศว (ประสานมิตร)
วิทยากรโดย Associate Professor Laurie King จาก Oregon Health and Science Institute (OHSU) ประเทศอเมริกา

ค่าลงทะเบียน
นักกายภาพบำบัดทั่วไป 3,800 บาท (รับ 10 ท่าน)
ศิษย์เก่า หรือ CI 3,300 บาท (รับ 15 ท่าน)

ลงทะเบียนออนไลน์ (เท่านั้น) ได้ที่
- นักกายภาพบำบัดทั่วไป https://goo.gl/forms/t59IxbCi1mLI30Ie2
- ศิษย์เก่า หรือ CI https://goo.gl/forms/tvYblMPTmVkWN9f23

**สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณขนิษฐา โทร 08-3237-8627
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ และรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมที่ไฟล์แนบด้านล่าง

Date: 
Friday, October 20, 2017