คณะกายภาพบำบัด มศว ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นิสิตและศิษย์เก่า เข้าร่วมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560

คณะกายภาพบำบัด มศว ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นิสิตและศิษย์เก่า เข้าร่วมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ 233
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ เวลา 12.30 - 13.45 น.

กำหนดการ
12.30-12.35 น. ลงทะเบียน
12.35-12.40 น. คาจารย์และนิสิตพร้อมกันที่ห้องประชุมใหญ่
12.40-13.10 น. คณบดีจุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย
- ผู้แทนนิสิตนำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย กล่าวบูชาพระคุณครู และกล่าวคำปฏิญาณตน
- พิธีการบูชาครู
- นิสิตนำขับร้องเพลงพระคุณที่สาม
- ผู้แทนนิสิตนำพานดอกไม้ ธูปเทียนและพวงมาลัยมอบแด่ผู้บริหาร และคณาจารย์
13.10-13.20 น. การมอบทุน
13.20-13.25 น. คณบดีกล่าวให้โอวาท
13.25-13.45 น. - ผู้เข้าร่วมพิธีทุกคนร่วมขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
- การแสดงจากนิสิตชั้นปี 4

Date: 
Wednesday, September 27, 2017