[กิจกรรมจิตอาสาพาเพลิน] ดอกไม้จันทน์ รวมดวงใจ ถวายอาลัยแด่พ่อหลวง

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะกายภาพบำบัดทุกท่าน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ณ ห้อง 146 เวลา 09.00 - 12.00 น. และ 14.00 - 17.00 น.

Date: 
Thursday, September 7, 2017