โครงการ"สำนึกรู้คุณค่ากตเวทิตาคุณ ประจำปี 2560"

คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการ"สำนึกรู้คุณค่ากตเวทิตาคุณ ประจำปี 2560" เพื่อรำลึกถึงพระคุณอาจารย์ใหญ่ผู้อุทิศร่างกายเป็นวิทยาทานแก่การศึกษา โดยมีพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับอาจารย์ใหญ่ เมื่อวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ (233) และ ห้องเรียนกายวิภาคศาสตร์(124) คณะกายภาพบำบัด มศว (องครักษ์)

Date: 
Tuesday, August 29, 2017