นิสิตแลกเปลี่ยน University of Santo Tomas ประเทศฟิลิปปินส์

การฝึกงานของนิสิตแลกเปลี่ยนจากฟิลิปปินส์ University of Santo Tomas ร่วมกับ นิสิตสาขากายภาพบำบัด มศว ชั้นปีที่ 4 ณ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู สวางคนิวาส สภากาชาดไทย

Date: 
Friday, August 25, 2017