โครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปีการศึกษา 2560

คณะกายภาพบำบัด จัดโครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ 233
และอาคารคณะกายภาพบำบัด โดยมี อ.ดร.สุรศักดิ์ อยู่ยงสะถิต และ อ.ดร.พิมลพร เชาวน์ไวพจน์ เป็นวิทยากร

Date: 
Thursday, August 24, 2017